Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι ΜΦ του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας να εγγραφούν στην αίθουσα  με κωδικό ykmb6pk για την εξέταση του μαθήματος «Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων»  που θα γίνει την Δευτέρα 13-7 και ώρα 12:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπουν στη αίθουσα στις 11:30 για να γίνει η ταυτοποίηση. Η εξέταση θα γίνει γραπτώς.

Ο συντονιστής

Αχιλλέας Γαρούφης