Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Χημεία III (Ενόργανη Ανάλυση για τους παλιούς φοιτητές) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων τη Δευτέρα 13/7/2020, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχουν δημιουργηθεί δύο εικονικές αίθουσες: ΑΧΙΙΙ-1 με κωδικό εισόδου 36hshns για τους φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από το γράμμα Α έως το Κ και η ΑΧΙΙΙ-2 με κωδικό εισόδου fz7yfur για τους φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Λ έως το Ω.

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, έως τη Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 09.00 π.μ.

Μεταξύ 09.00 πμ και 9.30 πμ θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τη φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες (Έναρξη: 9.30 πμ.-Λήξη: 11.30 πμ.). Τα θέματα θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις που απαιτούν ανάπτυξη οι οποίες θα απαντηθούν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20.