Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα γίνει διαδικτυακά (μέσω MS teams) την Πέμπτη 17-9-2020 και ώρα 17:00.

Ο κωδικός εισαγωγής στην αίθουσα «Εξέταση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σεπτ. 2020)» είναι:   yitd94i

Η εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει έως την Πέμπτη 17-9-2020 και ώρα 12:00.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο των εξεταζόμενων πρέπει να είναι ανοικτή.

Α. Μπαδέκα