Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω του MS-teams την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στην αίθουσα της εξέτασης, σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση, παρακαλούνται να εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης μέχρι τις 11 π.μ. όπου θα γίνει και η ταυτοποίηση. Η αίθουσα θα είναι ανοικτή από τις 10.45 π.μ.

Η διδάσκουσα,

Άννα Ειρήνη Κούκκου