Επιλογή Σελίδας

Όσοι από τους παλιούς φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ, να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου, τηλέφωνο) στα παρακάτω mail: atambaki@uoi.gr και noulijenny@gmail.com. Η εξέταση θα είναι προφορική και θα γίνει στις 02-07-2020.