Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση των επι πτυχίω φοιτητων στην Ιστορία της Χημείας’ θα γίνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα

στις 24 Ιουνίου , ημέρα Τετάρτη στη 1μμ. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δώσουν το μάθημα   να εγγραφούν στην τάξη που έχει δημιουργηθεί στο MS-Teams με κωδικό sw1qc6p μέχρι την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 2μμ. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά.

Ο Διδάσκων