Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση στην Φυσικοχημεία Ι θα γίνει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 πμ. Εχουν δημιουργηθεί δύο αίθουσες εξετάσεων για τους φοιτητές με μονούς και ζυγούς αριθμούς μητρώου. Οι κωδικοί των αιθουσών βρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη Φυσικοχημεία Ι του ms teams

O Διδάσκων

Κ, Βλάχος