Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα ‘Φιλοσοφία της Επιστήμης’  του 8ου εξαμήνου

θα γίνει την Δευτέρα (27-7-2020) και ώρα 3μ.μ. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με το κωδικό της τάξης εξέτασης καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις σημειώσεις του μαθήματος

Ο Διδάσκων