Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση της ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα γίνει εξ αποστάσεως (μέσω MS teams) τη Δευτέρα 14-9-2020 και ώρα 8:30 π.μ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στις αντίστοιχες αίθουσες.

Αίθουσα 1: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (παλαιά ύλη). Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών (5ο έτος και άνω) εφόσον το επιθυμούν να εξεταστούν με την παλαιά ύλη.

ΚΩΔΙΚΟΣ: ohx2tmo

Αίθουσα 2: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (νέα ύλη) ΜΟΝΟΣ ΑΜ.

Οι φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε μονό αριθμό (1, 3, 5, 7, 9).

ΚΩΔΙΚΟΣ: kwskck5

Αίθουσα 3: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (νέα ύλη) ΖΥΓΟΣ ΑΜ.

Οι φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε ζυγό αριθμό (0, 2, 4, 6, 8).

ΚΩΔΙΚΟΣ: w15k75g

 

Η εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει έως την Κυριακή 13-9-2020 και ώρα 18:00.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο των εξεταζόμενων πρέπει να είναι ανοικτά.

 

Οι διδάσκοντες

Ι. Ρούσσης, Α. Μπαδέκα