Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος «Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων» θα γίνει την Παρασκευή 26-6-2020 και ώρα 13:00. Θα γίνει ταυτοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών (απαιτείται ένδειξη της μεταπτυχιακής ταυτότητας) και το φύλλο εξέτασης θα ενεργοποιηθεί στις 13:15 και θα κλείσει στις 14:00.

Ο κωδικός για την αίθουσα εξέτασης είναι: vu3cfhc

Παρακαλώ να εγγραφείτε εγκαίρως διότι ο κωδικός πριν την έναρξη της εξέτασης θα διαγραφεί.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνό τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα αποβάλλονται από την εξέταση.

Οι διδάσκοντες

Ι. Ρούσσης, Π. Δεμερτζής, Α. Μπαδέκα