Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ”ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Μs Teams στις 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ-12:00μ. στην ηλεκτρονική αίθουσα (ομάδα ΕΞΕΤΑΣΗ ”ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ”) με κωδικό εγγραφής 76gaz58.

Τα θέματα θα απαντώνται σε κόλλες Α4 στις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό θέματος. Οι φοιτητές θα πρέπει έχουν τη δυνατότητα σάρωσης των απαντήσεων τους σε μορφή pdf προκειμένου να γίνει ανάρτηση αυτών (upload στο assignments).

Η διδάσκουσα,
Ντέμου Νικολέτα