Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “”ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ” θα πραγματοποιηθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική αίθουσα (MS Teams – κωδικός mrywfli) την Παρασκευή 25/09/2020 στις 17:00

 

Ο Διδάσκων

Μ. Προδρομίδης