Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ  και κωδικό εγγραφής: yvvs5jx

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για την Τρίτη 07/07/2020 και ώρα 09.30 π.μ.

Μεταξύ 09.30 π.μ και 9.45 π.μ θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους διδάσκοντες  μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Οι διδάσκοντες

Β. Τσιατούρας

Χ. Βαρτζούμα