Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής: «Αντίστροφη ανάλυση σύνθεσης οργανικών ενώσεων» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Ιουνίου και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, προφορικά και εξ αποστάσεως, με ομάδες των δύο φοιτητριών/τών και θα είναι διάρκειας 45 λεπτών για κάθε ομάδα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα έως την Τρίτη 23 Ιουνίου (kskobrid@uoi.gr), στο οποίο θα αναγράφουν: α) ποια ημέρα, και β) ποια ώρα, κατά προσέγγιση, θα ήθελαν να εξεταστούν (10:00-13:00). Επίσης, σε συνεννόηση μεταξύ των, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποδείξουν, εάν το επιθυμούν, με ποιον/ποια συμφοιτητή/τρια θα ήθελαν να εξεταστούν.

Ο διδάσκων

Κων/ος Σκομπρίδης