Επιλογή Σελίδας

Τα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ θα πραγματοποιήσουν την  εξέταση -εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση και στα δύο- των παραπάνω μαθημάτων για τις 15/09/2020 (ώρα 16:00) και 17/09/2020 (ώρα 16:00) αντίστοιχα παρακαλώ;

Σας ευχαριστώ πολύ.

Η καθηγήτρια
Λ.Β. Ανδρέου