Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MS Teams, την Τρίτη 23/09/2020 και ώρα 17:00-19:00.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί «εικονική» Πιστοποιημένη αίθουσα με τίτλο «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με κωδικό:

gj4q0hw

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα, να εγγραφούν υποχρεωτικά στην Πιστοποιημένη Αίθουσα Εξέτασης.

Με εκτίμηση

Ο διδάσκων του μαθήματος
Καριπίδης Χαράλαμπος