Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Παρασκευή, 24/07/2020 και ώρα  2 μ.μ. όπως έχει ανακοινωθεί.

Κωδικός εγγραφής είναι fzjko1m

Η εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 21-07-2020.

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει  από 1:15μμ ως 1:50 μμ.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 2:00μμ. Στις 2:00 μ.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

o   Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

o   Τη φοιτητική τους ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

o   Κόλλες αναφοράς με τα στοιχεία τους

o   Οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για πτυχίο θα πρέπει να το αναγράφουν στην κόλλα τους

Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Ο διδάσκων