Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ” θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων  τη Δευτέρα 14  Σεπτεμβρίου 2020, δια ζώσης,  τηρώντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας όπως έχουν διατυπωθεί στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Χ2-097 και ώρα 12:00 και η διάρκειά της θα είναι  μία ώρα και τριάντα λεπτά..