Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (για παλιότερους φοιτητές Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων την Πέμπτη 9/7/2020, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχουν δημιουργηθεί τρεις εικονικές αίθουσες : ΕΑΧΙΙ-Αίθουσα 1 με κωδικό εισόδου b0s7ekz την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές παλαιoτέρων ετών, ΕΑΧΙΙ-Αίθουσα 2 με κωδικό εισόδου 4d8fybd την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι δευτεροετείς φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α έως Κουμ και ΕΑΧΙΙ-Αίθουσα 3 για τους δευτεροετείς φοιτητές των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Κουρ έως Ω με κωδικό εισόδου 9c3ig8d.

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, έως την Πέμπτη 9/7/2020 και ώρα 09.00 π.μ.

Μεταξύ 09.00 πμ και 9.30 πμ θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τη φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχουν με το εργαστήριο ώστε να μπορεί στην τελική βαθμολογία να συμπεριληφθεί και ο εργαστηριακός τους βαθμός.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1.30 ώρα (Έναρξη: 9.30 πμ.-Λήξη: 11.00 πμ.). Τα θέματα θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη ανάπτυξη οι οποίες θα απαντηθούν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.