Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση Χημείας Ανάλυσης Τροφίμων αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω (5ο έτος και παλαιότερο) και θα γίνει στις 29-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 εξ αποστάσεως μέσω MS teams και θα έχει διάρκεια μία ώρα (9:30-10:30).

Μεταξύ 9:00-9:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν μέσω MS teams σε μία από τις αίθουσες εξέτασης

1.      Εξέταση στην παλαιά ύλη αίθουσα 1 (ΑΙΘΟΥΣΑ 1 – ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΛΑΙΑ ΥΛΗ) – Α. Μπαδέκα) με κωδικό: lbf8zev

2.      Εξέταση στη νέα ύλη αίθουσα 2 (ΑΙΘΟΥΣΑ 2 – ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΝΕΑ ΥΛΗ) – Ι. Ρούσσης, Α. Μπαδέκα) με κωδικό: 4y92mad

Η εγγραφή τους πρέπει να γίνει εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως την Κυριακή 28-6-2020 και ώρα 20:00  διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Ι. Ρούσση, Α. Μπαδέκα