Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας-Στοιχεία Οικονομίας» θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την  Τρίτη 01/09/2020, στις ώρες 15:00-16:30. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα Αρχές Οικονομίας στην πλατφόρμα Ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=2791) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του τμήματος Οικονομικών πιστημών. Μέσω του Ecourse θα ενημερωθούν και για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.

Η διδάσκουσα
Αθανασία Μαυρομμάτη