Επιλογή Σελίδας

Αγγλικά Ι – Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση στα “Αγγλικά Ι ” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/9/2020 και ώρα 16:00 (εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση).

Λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα και θέλουν να εξεταστούν να εγγραφούν έγκαιρα στο e-course του μαθήματος – έως την Παρασκευή 11/9/2020.

Δεν απαιτείται κωδικός εγγραφής για το ecourse.

Παρακαλώ προσοχή στο παρακάτω σημείο: τα στοιχεία σας στο ecourse πρέπει να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο ecourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (ch0****@uoi.gr)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες πρέπει άμεσα να ελέγξουν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος με τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξέτασή τους στο μάθημα.

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιουνίου 2020

Η διδάσκουσα,
ΛΒ Ανδρέου