Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου για το μάθημα επιλογής «Βιολογικές Μεμβράνες και μεταγωγή σήματος» του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας

θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Η διδάσκουσα Καθηγήτρια

ΜΕ Λέκκα