Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου ¨ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του MICROSOFT TEAMS στις 26-6. Οι φοιτητές καλούνται να συνδεθούν στην τάξη ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με κωδικό hwyl890. Η ταυτοποίηση των φοιτητών θα γίνει από τις 9:30 ως τις 10:00. Στη συνέχεια οι φοιτητές θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση ερωτήσεων (23 ερωτήσεις) πολλαπλών επιλογών (quiz).  Το quiz θα εμφανιστεί στα posts και οι φοιτητές θα επιλέξουν την επιλογή view assignment.  H εξέταση θα είναι διάρκειας 15 λεπτών.

Οι διδάσκοντες