Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας” θα διεξαχθούν μέσω MS Teams με κωδικό εγγραφής wfbvdwc .

Καλούνται οι  φοιτητές που θα συμμετέχουν, να εγγραφούν έγκαιρα, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση.

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ημέρα Πέμπτη 3/9 , από τις 08:30-9:00 π.μ.  θα γίνει ταυτοποίηση των συμμετεχόντων φοιτητών.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ. για το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους  τη φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίηση.  Η εξέταση θα είναι προφορική.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος.