Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν με βάση τον τρόπο, τον χρόνο και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην πλατφόρμα e-learning  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (ecourse.uoi.gr).  Όσοι από τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών δεν έχουν εγγραφεί, και ενδιαφέρονται να  λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Ο διδάσκων

Δρ. Γ. Β. Παπαμώκος