Επιλογή Σελίδας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS σύμφωνα με τις αποφάσεις της συγκλήτου του Π.Ι.. Έχουν δημιουργηθεί τρεις ηλεκτρονικές αίθουσες για την εξέταση του μαθήματος.

Η πρώτη αίθουσα έχει όνομα : Α-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝκαι Κωδικό εγγραφής : x182t8g στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό  μητρώου που λήγει σε 0 έως και 3.

Η δεύτερη αίθουσα έχει όνομα : B-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ και Κωδικό εγγραφής : 6kwamqsστην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό μητρώου που λήγει σε 4 έως και 6.

Η τρίτη αίθουσα έχει όνομα : Γ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ και Κωδικό εγγραφής : mpg1u89  στην οποία θα εγγραφούν οι φοιτητές με αριθμό μητρώου που λήγει σε 7 έως και 9.

Η είσοδος-εγγραφή στις αίθουσες εξέτασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mailτων φοιτητών, σε χρόνο προγενέστερο της εξέτασης.

Οι εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι ορισμένες για την Πέμπτη 17/09/2020και ώρα 8.30-10.00π.μ. Μεταξύ 8.00 και 8.30 θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στις αίθουσες εξετάσεων με τους παραπάνω κωδικούς. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Καθόλη την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοιχτά, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις  σύντομης ανάπτυξης θα δίδονται απευθείας στην πλατφόρμα. Σχήματα ή χημικές αντιδράσεις μπορούν να απαντηθούν χειρόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Γι’ αυτό καλό είναι να έχετε προμηθευτεί με λευκές κόλλες. Τα αρχεία με τις απαντήσεις θα αναρτάται ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεωναπό τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Εκ των διδασκόντων,

Ε.Μπόκαρης