Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα

ΠΕΠΤΙΔΟΧΗΜΕΙΑ  και ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΗ  να επικοινωνήσουν μαζί μου

epanou@uoi.gr

H διδάσκουσα

Ε. Πάνου