Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Οργανικής Χημείας Ι να εγγραφούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες «Πιστοποιημένη Αίθουσες Εξέτασης» με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους,  ως εξής:

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_1η Τάξη, ΑΜ από 4438-5481
Κωδικός : y15c1du

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_2η Τάξη AM από 5483-5841″

Κωδικός : w8n22vq

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_3η Τάξη AM από 5842-5959″

Κωδικός : 3l0a9ok

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_4η Τάξη AM από 5960-6977Σ

Κωδικός : ykoyxtr

 

Ο διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος