Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” να συνδεθούν μέσω MS-TEAMS (Ομάδα: Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία), την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 11.00, όπως έχουν ήδη ενημερωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση. Ο κωδικός είναι: y1jgaws.

Από το εργαστήριο Κλινικής Χημείας