Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Δ.Φ.Ε. να εγγραφούν υποχρεωτικά στην αντίστοιχη «Πιστοποιημένη Αίθουσα Εξέτασης» με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου τους, ως εξής:

Στην αίθουσα «Δ.Φ.Ε. Εξεταστική Ιουνίου 2020 Α1»

θα εγγραφούν οι φοιτητές /τριες που ο Α.Μ. τους λήγει σε 0, 1 και 3  με κωδικό
q7aug93

Στην αίθουσα «Δ.Φ.Ε. Εξεταστική Ιουνίου 2020 Α2»

θα εγγραφούν οι φοιτητές /τριες που ο Α.Μ. τους λήγει σε 2 ή σε 7 με κωδικό
y2kqwdi

Στην αίθουσα «Δ.Φ.Ε. Εξεταστική Ιουνίου 2020 Α3»

θα εγγραφούν οι φοιτητές /τριες που ο Α.Μ. τους λήγει σε 4, σε 5 ή σε 6 με κωδικό

kzu31ou

Στην αίθουσα «Δ.Φ.Ε. Εξεταστική Ιουνίου 2020 Α4»

θα εγγραφούν οι φοιτητές /τριες που ο Α.Μ. τους λήγει σε 8 ή σε 9 με κωδικό
3fr24zr

Προτείνεται η εγγραφή των φοιτητών στις αίθουσες να ολοκληρώνεται λίγο πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης (09/07/2020 στις 15:45).

Με εκτίμηση

Η διδάσκουσα