Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 10.00 -12.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά μέσω MSTeams. Ο κωδικός για την εγγραφή στην ομάδα του μαθήματος είναι: m8wn88a

Εκ των διδασκόντων

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής