Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Βιοχημείας (Διδάσκοντες κκ ΜΕ Λέκκα, Ε. Πάνου, Π.-Θ. Δούλιας, Κ. Τέλλης, Δ. Πανταζή, Α. Καρκαμπούνας) σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουν ορισθεί για τις 23-7-2020, 9-12 π.μ. και θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως μέσω του MS-TEAMS. Η ύλη του μαθήματος για όλους τους φοιτητές περιλαμβάνει το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων.

Καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις αυτές:

οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα από προηγούμενα έτη και
όσοι φοιτητές του 3ου έτους ΔΕΝ έχουν εξετασθεί σε ΟΛΕΣ τις εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβανομένων και αυτών που ΔΕΝ εκτέλεσαν πειραματικά. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα απαντήσουν μόνο στα αντίστοιχα ερωτήματα. Θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα κληθούν οι φοιτητές να δηλώσουν ποιες ασκήσεις οφείλουν.