Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος (πτυχιακή)  “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” θα γίνουν την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στις 11:00 π.μ. μέσω MS-Teams. Σε επόμενη ανακοίνωση θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες (κωδικός κτλ).

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας