Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ” θα διεξαχθούν μέσω MS Teams με κωδικό εγγραφής 0wsm2g6 .

Καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν, να εγγραφούν έγκαιρα, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την εξέταση.

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ημέρα Τετάρτη 9/9 , από τις 16:00-16:30 μ.μ. θα γίνει ταυτοποίηση των συμμετεχόντων φοιτητών.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1 ώρα για την ύλη τηυς Κα. Λουλούδη και 1 ώρα για την ύλη του κ. Καμπανού.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίηση. Η εξέταση θα είναι γραπτή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί
οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε
στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος.