Επιλογή Σελίδας

(1) Ημερομηνία & ώρα εξέτασης του μαθήματος Αγγλικά Ι

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, και ώρα 17:00-20:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.Ενημερωτικά, θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση εξέτασης την Τρίτη 18/1 στην ώρα του μαθήματος για καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με το σύστημα εξέτασης.Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710).

(2) Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, και ώρα 09:00-12:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=711).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν υπάρχουν φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξέταση παρακαλώ πολύ να ενημερώσουν σχετικά τη διδάσκουσα έως τη Δευτέρα 18/1 στο email: l.andreou@uoi.gr

Η διδάσκουσα,
ΛΒ Ανδρέου