Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Οινολογία ΙΙ του εαρινού εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί προφορικά κι εξ αποστάσεως διαμέσου τηλεδιάσκεψης με χρήση MS Teams στις 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ: 18:00.

Θα πρέπει να συνδεθείτε στην αίθουσα με όνομα  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ και κωδικό εγγραφής: f6l18t6

Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος να αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, ΑΜ) στη διεύθυνση email vgkontogianni@uoi.gr

Η Διδάσκουσα

Β. Κοντογιάννη