Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Οινολογία Ι του χειμερινού εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί προφορικά κι εξ αποστάσεως διαμέσου τηλεδιάσκεψης με χρήση MS Teams στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ: 18:00.

Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Πτυχιακή) και κωδικό εγγραφής: jtk2yci

Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος να αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, ΑΜ) στη διεύθυνση email vgkontogianni@uoi.gr

Η Διδάσκουσα

Β. Κοντογιάννη