Επιλογή Σελίδας

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “Οινολογία Ι” (αφορά την πτυχιακή εξέταση για τους επί πτυχίω φοιτητές)

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Οινολογία Ι του χειμερινού εξαμήνου, για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί προφορικά κι εξ αποστάσεως διαμέσου τηλεδιάσκεψης με χρήση MS Teams στις 03 IOYΛIOY και ΩΡΑ: 15:00, βάση της απόφασης της συγκλήτου υπ. αρ. 1086/13-05-2020.

Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Πτυχιακή) και κωδικό εγγραφής: jtk2yci

Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος να αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, ΑΜ) στη διεύθυνση email vgkontogianni@uoi.gr

Η Διδάσκουσα

Β. Κοντογιάννη