Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές  του Τμήματος Χημείας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» στο https://forms.gle/HGc6nAi1FtnHttKt6 και

να προσέλθουν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας (Αμφιθέατρο Γεωργίου Τσαγκάρη) για την 1η εργαστηριακή άσκηση.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εργαστήριο θα πρέπει να έχουν απαραίτητα εργαστηριακή ποδιά – με εξαίρεση την 1η εργαστηριακή άσκηση της 5ης Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο.

Οι διδάσκοντες του Εισαγωγικού Εργαστηρίου Χημείας για την Αναλυτική Χημεία,

Κ. Σταλίκας, Κ. Τσιαφούλης, Α. Φλώρου, Χ. Πιπερίδη, Α. Διαμάντη

Σχετικό αρχείο