Επιλογή Σελίδας

Για την συμμετοχή σας στο MS Teams στο μάθημα του μεταπτυχιακού: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9004648425654945b4ae9228db894078%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d7bebd6-fefd-41d4-b4fa-f58b3b09a46a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Θα βρείτε οδηγίες και περίγραμμα του μαθήματος αναρτημένο στον εν λόγω σύνδεσμο.
Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν:
Στις 31 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 – 2:00
Με Εκτίμηση
Δημήτρης Σκάλκος