Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος “ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 16:00 μ.μ. Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διαμέσου τηλεδιάσκεψης με χρήση MS Teams.

Για την εξέταση θα πρέπει να συνδεθείτε στην αίθουσα με όνομα  ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και κωδικό εγγραφής: pctv0oj

Εκ των διδασκόντων