Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επί πτυχίω φοιτητές/-τήτριες να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021, όπως συμπληρώσουν τα στοιχεία συμμετοχής τους στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTfoe-c7DHfbqj-t0Hnl_KaBVw9b-ux79BIALv8iCnI6ihFg/viewform?usp=pp_url

Ο διδάσκων