Επιλογή Σελίδας

Παρακαλείσθε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ΠΤΥΧΙΑΚΗ εξέταση του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” την 20η Ιουνίου 2023, ώρες 17:00 έως 20:00, και εκπληρώνετε τις ανάλογες προϋποθέσεις, να δηλώσετε συμμετοχή στο ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link) με χρήση των ακαδημαϊκών σας στοιχείων (email):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmqx1ztEF_BneAOUqaqEAh7y2qGO8ZTJHxZdJzCYrK7Osweg/viewform

Ο διδάσκων