Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Μεταλλοβιομόρια» να δηλώσουν την πρόθεσή τους συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα ΕΔΩ

Η φόρμα θα δέχεται απαντήσεις μέχρι και την Παρασκευή 15/10/2021 (ώρα 17.00)

Ευχαριστούμε

Οι διδάσκοντες