Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι τα προγραμματισμένα Εργαστήρια για την Πέμπτη 10/3/2022 (Τμήμα Δ) και για την Παρασκευή 11/3/2022 (Τμήμα Α) αναβάλλονται.

Οι αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Πέμπτη 17/3/2022 (για το Τμήμα Δ) και Παρασκευή 18/3/2022 (για το Τμήμα Α).

Επιπλέον την Δευτέρα 14/3/2022 θα αναβληθούν για το Τμήμα Β μόνο οι ασκήσεις της Κουλομετρίας και της Πολαρογραφίας. Οι υπόλοιπες ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φοιτητών στην ηλεκτρονική αίθουσα με κωδικό 0l1ovrb

Στην παραπάνω ηλεκτρονική αίθουσα έχει αναρτηθεί το υλικό του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ΙΙ και εκεί θα αναρτούνται και οι σχετικές ανακοινώσεις με το Εργαστήριο.

 

Από το Εργαστήριο