Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams (κωδικός: fhctl1f), μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας MS Teams κάθε Τρίτη 15:00-18:00 αρχίζοντας από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Ο διδάσκων

Αλέξανδρος Τσελέπης