Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το κατ’επιλογήν μάθημα  “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ – ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ” του 7ου εξαμήνου να εγγραφούν στην αντίστοιχη αίθουσα MS Teams με κωδικό: w5qwndj μέχρι την Τετάρτη 21/10

Η διδάσκουσα

Δ. Χελά

Αναπλ. Καθηγήτρια