Επιλογή Σελίδας

Kαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου “Xημεία Περιβάλλοντος” να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη στο MS Teams (κωδικός: a9i6i5p).Οι παραδόσεις  του μαθήματος θα πραγματοποιούνται  κάθε Δευτέρα 15.00-18.00,  με έναρξη  τη  Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

εκ μερους των διδασκόντων

Δήμητρα Χελά