Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος Χημεία- Φυσικοχημεία- Τεχνολογία Πολυμερών θα γίνονται κάθε Τετάρτη στο Αμφιθέατρο 2 και ώρα 4- 6 μμ

Ο Διδάσκων

Κ. Βλάχος